Menu

OMGEVING werkt mee aan onderzoeksproject ECODISTR-ICT

Als onderdeel van een internationaal en multidisciplinair team is OMGEVING betrokken bij het onderzoeksproject ECODISTR-ICT. Het project richt zich op de ontwikkeling van een eenvoudig te gebruiken softwaretool die beslissingen in functie van een duurzame (energie)vernieuwing van woonwijken kan ondersteunen. Met deze tool wordt verduidelijkt welke maatregelen nodig zijn om op wijkniveau de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, met behoud en verbetering van de sociale en ecologische aspecten. OMGEVING is verantwoordelijk voor het testen van de software in de Antwerpse wijk Kiel. In het eerste jaar van het onderzoek werd de probleemstelling omtrent duurzame wijkvernieuwing geanalyseerd. Hiervoor werd onder andere een workshop georganiseerd in samenwerking met studenten stedenbouw en ruimtelijke planning van KU Leuven.

De resultaten van deze workshop kunnen hier worden bekeken. Deze input wordt verwerkt in het ontwerp en de functionaliteit van de software. In 2015 zal OMGEVING in samenwerking met VITO, Woonhaven en de stad Antwerpen starten met het testen van de software en het doorrekenen van verschillende ontwikkelingsscenario’s voor het Kiel. Voor meer informatie kun u terecht op de projectwebsite.

« terug naar overzicht

OMGEVING