Menu

in praktijk gebracht: tof naslagwerk in bestemmingsplanning

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervullen een centrale rol in het tot uitvoering brengen van ruimtelijk beleid. Zij stellen de juridische kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van een dorpskern, een open ruimte, of welk gebied dan ook. Onze collega’s Jan Baelus en Guy Vloebergh hebben het handboek ‘Goed omgaan met gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en er bij winnen’ gepubliceerd (die Keure, 2015). In deze handzame en vlot leesbare publicatie geven zij een overzicht van de praktijk van bestemmingsplanning aan de hand van de voorgeschiedenis, het toepassingsgebied, de inhoud, de vormgeving, de soorten plannen en het totstandkomings- en goedkeuringsproces. Door zijn handige formaat is het boek ideaal als naslagwerk.

Bestellen kan hier. In het najaar van 2015 organiseert die Keure enkele workshops waarin het instrument RUP wordt ontleed.

« terug naar overzicht

OMGEVING