Menu

visie voor het westelijk segment van R30 in Brugge

In samenwerking met MINT formuleert OMGEVING een globale visie voor het westelijk segment van R30 in Brugge. Een doorgedreven ruimtelijk-functioneel onderzoek van diverse segmenten hebben het Agentschap voor Wegen en Verkeer in staat gesteld om, samen met het stadsbestuur van Brugge, De Lijn, Waterwegen & Zeekanaal en vele andere partners, een langetermijnperspectief voor de ring rond Brugge vast te leggen.

OMGEVING focust zich binnen deze studie op de gewenste ruimtelijke en landschappelijke integratie van R30 binnen het stedelijk weefsel. Het verhogen van de leefbaarheid, de oversteekbaarheid en de visueel-ruimtelijke aantrekkelijkheid vormen belangrijke ambities op basis waarvan deze totaalvisie tot stand komt. Het resultaat is een na te streven toekomstbeeld dat gefaseerd kan worden uitgewerkt en gerealiseerd.

« terug naar overzicht

OMGEVING