Menu

gewonnen: Wijdbosch Geel

In het zuidoostelijke deel van het centrum van Geel wordt een nieuwe sociale woonwijk met ongeveer 240 woningen gebouwd. Op basis van een ontwerpwedstrijd werd OMGEVING door de Geelse Huisvestingsmaatschappij aangesteld als ontwerper voor het openbaar domein met een totale oppervlakte van 5,5 hectare.

Bij de uitwerking van het openbaar domein wordt bijzonder veel waarde gehecht aan het zichtbaar maken van het (regen)water, het creëren van gradiënten voor flora en fauna en het ontwerpen van speellandschappen waarin sport en spel worden gestimuleerd. De plannen worden in nauwe samenhang met de geselecteerde architecten (BIQ, Bovenbouw, De Architecten Groep, Raum architecten en 2dvw architecten) uitgewerkt.

« terug naar overzicht

OMGEVING