Menu

ISOCARP Award for Excellence 2015

Tijdens het jaarlijks ISOCARP-wereldcongres, dat dit jaar in Rotterdam plaatsvond, heeft het project Gentse kanaalzone de internationale prijs ‘ISOCARP Award for Excellence 2015’ gewonnen. De prijs bekroont ‘uitzonderlijk innovatieve stedelijke en regionale planningsinitiatieven, die op verschillende schalen bijdragen tot het verbeteren van de leefkwaliteit’. De internationale jury looft de continue inspanningen die worden geleverd om de verdere ontwikkeling van de Gentse haven te verzoenen met de leefbaarheid van zijn omgeving. ISOCARP is de ‘International Society of City and Regional Planners’, een toonaangevende vereniging die praktiserende planners uit meer dan 80 landen wereldwijd verenigt.

Het project Gentse kanaalzone is een nauwe samenwerking tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent. Al sinds 1993 werken deze instanties samen met bewoners, bedrijven en middenveld (landbouworganisaties, natuurverenigingen, vakbonden, bedrijvenverenigingen enz.) aan de afstemming van de verdere ontwikkeling van de Gentse haven en de leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en -wijken.

Sinds 1993 is OMGEVING intensief betrokken bij de opmaak, de uitwerking en de realisatie van het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone. Meer informatie over het project vindt u hier.

 

« terug naar overzicht

OMGEVING