Menu

Akkerlaan Willebroek

OMGEVING is in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek gestart met het ontwerp van het openbaar domein in de woonwijk Akkerlaan, waarin meer dan 200 woningen worden gebouwd. In nauwe samenwerking met de betrokken architecten wordt een groene en waterrijke wijk met eenvoudige erfstraten en vier thematische parkruimtes ontworpen.

In 2013 maakte OMGEVING de stedenbouwkundige studie voor de wijk op, waarbij op termijn meer dan 500 sociale woningen door nieuwbouw worden vervangen.

« terug naar overzicht

OMGEVING