Menu

een nieuwe toekomst voor de Electrabelsite in Schelle

Het team STRAMIEN-OMGEVING is door de provincie Antwerpen aangesteld voor het ontwerpend onderzoek naar toekomstige invullingen van de oude Electrabelsite te Schelle. Sinds 2000 wordt er geen elektriciteit meer geproduceerd op de voormalige ‘Interescaut’ en is er dus nood aan een nieuw toekomstverhaal voor deze bijzondere en uitgestrekte plek. De unieke ligging aan de monding van de Rupel in de Schelde, de waardevolle omliggende natuurgebieden, het historische karakter van de plek en haar patrimonium vormen de uitgangspunten voor een evenwichtige herbestemming. Met behulp van de expertise van Idea Consult, Witteveen en Bos, Buro Move en Zero Emission Solutions en in samenspraak met alle stakeholders zullen verschillende scenario’s worden opgebouwd en geëvalueerd.

« terug naar overzicht

OMGEVING