Menu

ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos goedgekeurd

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonbos, dat OMGEVING heeft opgemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Kalmthout, is goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 30 mei 2016.

Het RUP Woonbos behelst een uitgestrekte groene woonomgeving van 160 hectare die is gelegen in het zuidwesten van Kalmthout, grenzend aan de Kalmthoutse en Withoefse Heide. Dit RUP zet de gewestplanbestemming woongebied om in woonbosgebied. Hierbij is onder meer rekening gehouden met een aan de omgeving aangepaste bebouwingsdichtheid en een betere bescherming van resterende onbebouwde ruimten. De voorschriften van het bestemmingsplan bevatten specifieke regels over aanplantingen, waardevolle groenelementen en het bouwkundig erfgoed. Daarnaast spelen zij met een beperkt toegelaten horecaconcentratie in op de toeristisch-recreatieve poortfunctie naar de Kalmthoutse heide. Tot slot verschaft het RUP duidelijkheid over de afbakening en de inrichting van de publieke ruimte.

Met het RUP Woonbos geeft Kalmthout uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en schept het een helder juridisch kader voor nieuwe ontwikkelingen in het woonbosgebied.

« terug naar overzicht

OMGEVING