Menu

gewonnen: ‘Stadsgroen Ghellinck’ Kortrijk

Ten westen van het centrum wenst de stad Kortrijk een randstedelijk groengebied uit te bouwen tot een groene long van 9 hectaren: ‘Stadsgroen Ghellinck’. Op basis van een selectie- en wedstrijdprocedure werd OMGEVING in samenwerking met Geert Meysmans door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte.

In de aanzet tot landschapsontwerp is bijzonder veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van een continu traag netwerk, de verdere uitbouw van het jaarlijks groeiende geboortebos, het herstel van de historische waterstructuur, de herwaardering van de beschermde hoeve Het Armengoed en de uitbouw van een speelnatuurveld. In de verdere uitwerking tot definitief ontwerp krijgen de buurtbewoners via verschillende inspraak- en participatiemomenten een belangrijke stem.

« terug naar overzicht

OMGEVING