Menu

VRP-Planningsprijs 2016

De provincie Antwerpen wint de VRP-Planningsprijs 2016 met het strategisch project ‘De Groene Zes’, een unieke samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Schilde, Schoten, Brecht en Zoersel op zoek naar ruimtelijke strategieën voor gemeenschappelijke uitdagingen. De basis voor dit samenwerkingsverband werd gelegd door OMGEVING, dat in opdracht van de provincie Antwerpen, de erkenning van De Groene Zes als strategisch project door de Vlaamse overheid, heeft voorbereid.

OMGEVING onderzocht, in samenwerking met Zero Emission Solutions, tevens de potenties voor hernieuwbare energie op het grondgebied van De Groene Zes. De potentiestudie, opgemaakt in uitvoering van het strategisch project, geeft aan welke energiebron het meest kansrijk wordt geacht, rekening houdend met de ruimtelijke, juridische, technische, financiële randvoorwaarden en de te verwachten productiecapaciteit, om zo te komen tot CO2-neutraliteit tegen 2050.

« terug naar overzicht

OMGEVING