Menu

OMGEVING wint internationale wedstrijd voor de Han rivier in Vietnam

OMGEVING heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de Vietnamese stad Da Nang gewonnen. De jury koos dus voor twee laureaten uit zeven weerhouden kandidaat-ontwerpteams.

Op basis van een visie voor de hele rivierdelta is in het centrum van de stad een parkzone van 2,2 hectaren uitgewerkt. De parkzone transformeert beide oevers tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte op maat van het snelgroeiende Da Nang. Uitgangspunt hierbij is het herstellen van de riviernatuur waarbij de vormentaal van het park refereert naar de voormalige natuurlijke oevers. De oevers worden programmatorisch opgeladen met enerzijds watergebonden functies zoals watertaxistop, een cruiseterminal, een drijvende markt enz. en anderzijds met parkgerelateerde functies zoals sport- en speelzones. De introductie van 3.000 nieuwe bomen zorgt voor de landschappelijke samenhang op grote schaal. De inpassing van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen, waaronder één marktbrug, laat de parkzones langs beide oevers als één park functioneren zorgt voor een sterkere relatie tussen het de oostelijke en westelijke stadsdelen.

Voor de uitwerking van het ontwerp kreeg OMGEVING ondersteuning van de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk – Vietnam, architectuur), NEY&partners (België – Vietnam, brugontwerp marktbrug), Boydens Engineering (België – Vietnam, duurzaamheid) en HYDROSCAN (België, waterbeheer). OMGEVING, Boydens Engineering en NEY&partners zijn partners van B-DNA (Belgian Design Nature Architecture, meer info op www.b-dna.asia).

Download hier het persbericht.

« terug naar overzicht

OMGEVING