Menu

gewonnen: KTA Dendermonde

Team B-architecten en OMGEVING winnen de wedstrijd voor de uitbreiding en omvorming van schoolcampus KTA tot een brede campus. Het project voorziet een omvorming van het bestaande Aria-gebouw en de inplanting van een nieuwbouwvolume met les- en practicumlokalen, werkplekken en een sporthal. De campus is opgevat als een aaneenschakeling van open ontmoetingsruimten die opnieuw worden gedefinieerd in een duidelijke hiërarchie en een sprankelende identiteit. OMGEVING staat in voor het landschapsontwerp met diverse themapleinen, nieuwe verbindingen, parkeerterreinen en sportvelden.

« terug naar overzicht

OMGEVING