Menu

‘Groenpool Antwerpen’ toegewezen aan OMGEVING

Ruimte Vlaanderen heeft de opdracht ‘Groenpool Antwerpen’ toegewezen aan OMGEVING. Doel van deze opdracht is na te gaan hoe een meer samenhangende open ruimte ten oosten van Antwerpen kan worden gerealiseerd. Het onderzoeksgebied spitst zich toe op het grondgebied van de gemeenten Wommelgem en Ranst. Als gevolg van heel wat bestaande en geplande infrastructuurwerken zoals het Albertkanaal, E313, de tweede spoorontsluiting naar de haven van Antwerpen en de uitbouw van bijkomende bedrijventerreinen is de open ruimte er erg versnipperd. Belangrijke ecologische relaties dreigen te verdwijnen.

Het Agentschap Natuur en Bos begeleidt actief het onderzoekstraject dat ongeveer negen maanden in beslag gaat nemen. Voor de ecologische expertise doet OMGEVING een beroep op Guy Heutz (Hesselteer).

« terug naar overzicht

OMGEVING