Menu

RUP’s voor waardevolle dorpskernen

OMGEVING staat gemeenten bij in het opmaken en procedureel begeleiden van bestemmingsplannen. De laatste maanden zijn diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) definitief vastgesteld, onder andere voor dorpskernen. Zo beschermt RUP Rijmenam-Centrum de kleinschaligheid en authenticiteit van deze cultuurhistorisch waardevolle kern aan de Dijle. Tegelijkertijd vindt een afgewogen verdichting plaats met kwaliteitsimpulsen op beeldbepalende plekken. Op deze manier blijft het dorp zichzelf én toekomstgericht.

Een paar kilometer verderop ligt het Imelda-ziekenhuis, een belangrijke voorziening van de gemeente Bonheiden. Het RUP Imelda biedt op basis van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) nog beperkte uitbreidingsmogelijkheden aan het ziekenhuis. Een groot groengebied, dat als woongebied was bestemd, is nu beschermd als parkgebied. Het beter beschermen van onbebouwde ruimte staat ook centraal in het RUP Woonbos in Kalmthout.

In alle plannen wordt ingezet op het sterker verankeren van het waardevolle erfgoed en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Momenteel wordt hard gewerkt aan bestemmingsplannen voor andere Vlaamse dorpen: RUP Bonheiden-Centrum, RUP Branst en RUP Boomstraat in Bornem en de herziening van RUP Mol-Centrum.

« terug naar overzicht

OMGEVING