Menu

historisch akkoord Oosterweel

Het is al te lezen geweest in de nationale media: er is een historisch akkoord voor verkeersknoop Antwerpen. Burgerbewegingen en overheid hebben elkaar kunnen vinden in een gezamenlijk toekomstperspectief. OMGEVING heeft daar als ontwerper een rol in gespeeld. Vanaf het ontstaan van Ringland in 2014 hebben wij onze kennis en creativiteit in het proces ingebracht en het Ringland-concept samen met andere partijen verder uitgewerkt tot een realistisch plan. Ook in de superworkshops die door de intendant werden georganiseerd heeft OMGEVING de burgerbeweging Ringland tot vandaag inhoudelijk bijgestaan door steeds te anticiperen en nieuwe ontwerpoplossingen aan te dragen. Met onze realistische verbeelding doen wij onze bijdrage tot een vlotte, duurzame en leefbare stad van de toekomst.

« terug naar overzicht

OMGEVING