Menu

gewonnen: dorpsplein Wilsele

OMGEVING wint de wedstrijd voor de opmaak van een masterplan publieke ruimte in het dorpshart van Wilsele. De ontwikkeling van een nieuw sport- en zwembadcomplex in combinatie met een woonontwikkeling vormt de aanleiding voor dit plan. Het masterplan behelst de herinrichting van de oude zwembadsite tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte en het ontwerp van een nieuw dorpsplein. Door de introductie van een groene centrale ruimte (het Sint-Agathapad) verbindt het masterplan bestaande en nieuwe functies en creëert het een groene dorpskern. Het nieuwe dorpsplein krijgt een eenvoudige vormgeving met lange ontmoetingstrappen en wordt in een eerste fase gedetailleerd ontworpen en gerealiseerd.

« terug naar overzicht

OMGEVING