Menu

gewonnen: dorpshart Wechelderzande

Na het boeiende en constructieve planningsproces van de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande krijgt OMGEVING de kans om de heraanleg van het dorpscentrum van Wechelderzande te realiseren.

Het dorpshart vormt de samenkomst van de verschillende kwadranten van het dorp en moet in de eerste plaats een duidelijke kern zijn voor Wechelderzande. De infrastructuur rond het plein wordt herdacht waardoor de randen van de dorpskern ruimte krijgen voor recreatie en verblijf ten voordele van de lokale horeca. De tuin rond de kerk wordt uitgebreid en opgewaardeerd tot een weelderige bloemenpracht, geïnspireerd op het schilderkunstverleden van Wechelderzande. Het plein zelf staat ten dienste van de verschillende dorpse activiteiten.

« terug naar overzicht

OMGEVING