Menu

gewonnen: centruminrichting Kontich

Het voorstel van OMGEVING voor de herinrichting van Gemeenteplein, Magdalenastraat en Sint-Jansplein werd na een voorstelling aan de bevolking van Kontich als winnaar aangeduid. De ambitie is het centrum opnieuw in te richten als een aaneengesloten verblijfsgebied met een groen karakter, waardoor een gezellig centrum ontstaat en de lokale handel beter wordt ondersteund. De komende maanden wordt een participatief ontwerptraject gevolgd om de plannen definitief te maken.

« terug naar overzicht

OMGEVING