Menu

gewonnen: herbouw 7 bruggen Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg heeft Via T Albert aangesteld om zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op de verhoging van de doorvaarthoogte. OMGEVING maakt deel uit van dit samenwerkingsverband en neemt binnen het team het infrastructuurontwerp en de landschappelijke inpassing voor zijn rekening.

OMGEVING heeft tijdens de wedstrijdfase de landschappelijke en ecologische inpassing van de bruggen uitgewerkt en stond tijdens de BAFO-ronde (best and final offer) in voor de verdere detaillering van de landhoofden.

In de uitvoeringsfase zal OMGEVING fungeren als esthetisch supervisor voor alle kunstwerken en worden betrokken in de opmaak van de uitvoeringstekeningen.

« terug naar overzicht

OMGEVING