Menu

Benelux-Beschikking biedt nieuwe kansen voor ALBERTKNOOP

Sinds 2009 fungeert OMGEVING als grensmanager voor de coördinatie van het grensoverschrijdend strategisch project ALBERTKNOOP. De betrokken gemeenten Lanaken en Maastricht en beide provincies Limburg (BE/NL) zitten samen aan het stuur van deze complexe gebiedsontwikkeling, waarin alle partijen trachten ‘grensobstakels’ weg te werken.

Door de goedkeuring van een ‘Beschikking’ stelde de Benelux voor dit grensoverschrijdend bedrijventerrein een gezamenlijk toetsingskader inzake geluidsvoorschriften vast. Dit toetsingskader creëert een gelijk speelveld voor ondernemers en garandeert tegelijkertijd de leefbaarheid van omliggende woonwijken. Het geldt als een voorbeeldproject van grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, dat inzetbaar kan zijn in andere grensgebieden.

Meer info op www.albertknoop.eu

« terug naar overzicht

OMGEVING