Menu

Publicatie INDIGO-onderzoek

OMGEVING cvba heeft samen met partners KU Leuven, UAntwerpen en Harokopio University Athene gewerkt aan het INDIGO-onderzoek. Dit onderzoek gaat na of vormen van gedeeld eigenaarschap of gedeeld grondgebruik, geïnspireerd op ‘commons’, een uitweg kunnen bieden om ‘urban sprawl’ af te remmen. Nieuwe praktijken wringen vaak met de publiek-private tweedeling die wordt gebruikt om actoren te categoriseren, een onderscheid te maken tussen de politieke en de economische sfeer, ruimten te karakteriseren en/of te differentiëren in eigendomsstructuren. ‘Commons’ daarentegen zijn van een andere orde: zij zijn publiek noch privaat, zij zijn ook geen ‘tussencategorie’ maar vormen een categorie op zich.

OMGEVING cvba onderzocht of ‘commons’ de vraag naar betaalbare huisvesting kunnen ondersteunen. In het bijzonder is bestudeerd hoe het woonproject Collectief Goed in Antwerpen, als collectief woonmodel voor kwetsbare doelgroepen, op een innoverende wijze een antwoord kan bieden op de vraag naar betaalbaar wonen.  Dit wetenschappelijk onderzoek startte in 2015 en loopt tot eind 2018, het werd uitgevoerd met steun van het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT).

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in nr. 39 van het tijdschrift RUIMTE (VRP) en zij verschijnen ook in een INDIGO-boek. Dit boek wordt voorgesteld aan de pers tijdens het slotevenement op 13 november 2018 in De National te Antwerpen.

« terug naar overzicht

OMGEVING