Menu

doorstart voor de transformatie Gent Dampoort

OMGEVING werkt samen met partners B-architecten en Arcadis aan een geactualiseerd stedenbouwkundig plan voor de stationsomgeving van Gent Dampoort, één van de meest complexe mobiliteitsknopen in Vlaanderen. Het plan bouwt verder op de resultaten van het verkennend onderzoek van OMGEVING en MINT uit 2013. Een belangrijke stap in het ontwerpproces is de keuze voor de ondertunneling van de stadsring R40 ter hoogte van het station. Op die manier kan bovengronds maximaal worden ingezet op een hoogwaardige verknoping van duurzame transportmodi en een kwaliteitsvolle verblijfsruimte. Het plan wordt opgemaakt in opdracht van de stad Gent en in nauwe samenwerking met de bevoegde Vlaamse administraties.

« terug naar overzicht

OMGEVING