Menu

OMGEVING geeft mee vorm aan duurzame woonwijk ‘Minerve’

Op de Agfa Gevaert-site in Edegem zal de komende jaren een nieuwe duurzame woonwijk van 350 woningen worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Revive. Op basis van het masterplan van Achtergael architecten werkte OMGEVING aan het verkavelingsplan en aan een ambitieus, ecologisch landschapsontwerp. Zo komen de ecologische ingrepen naar voren in het hergebruik van de afbraakmaterialen van de oude loodsen voor de funderingen, de schanskorven en als plantensubstraat, in de rechtstreekse hemelwaterbuffering via zogenaamde ‘regentuinen’ en in de biotoopmaatregelen voor vleermuizen en insecten. De eerste fase van het project behelst de ontwikkeling van 60 appartementen en 16 woningen, ontworpen door POLO Architects. OMGEVING staat tijdens deze fase in voor het ontwerp en de realisatie van de voorziene binnentuin.

« terug naar overzicht

OMGEVING