Menu

innovatieve geluidswerende zonnewand als leverancier van duurzame energie

In het project Over de Ring, zone West, moet het wegverkeerslawaai van E17 en E34 afnemen met 10 dB(A). Om deze doelstelling waar te maken zijn 8 meter hoge geluidsschermen noodzakelijk. Door de schermen uit te rusten met fotovoltaïsche cellen wordt ook groene energie opgewekt. Met dit ontwerp zet Team West in op een innovatieve, duurzame en ruimte-efficiënte oplossing, uniek in België. Om de geluidsreductie over het grondgebied van de gehele gemeente te behalen worden de zonneschermen aangevuld met landschappeijk geïntegreerde groenbermen.

Het totale project omvat een vermogen van 2,953 MWe en krijgt ondersteuning van de Vlaamse overheid als innovatief hernieuwbare energieproject. De bouw is voorzien in de tweede helft van volgend jaar.

« terug naar overzicht

OMGEVING