Menu

gewonnen: ontwerpwedstrijd Krugerbrug Antwerpen

Het ontwerpteam NEY & Partners – OMGEVING heeft de ontwerpwedstrijd van de stad Antwerpen voor de Krugerbrug gewonnen. Het ontwerpvoorstel gaat uit van de  vervanging van de verouderde Krugerbrug door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De nieuwe brug verbindt twee belangrijke fietsroutes, route F13 richting Boom en de ‘district route’. Tegelijk verknoopt zij de woongebieden van het Kiel en Hoboken, het bedrijventerrein Lage Weg, het natuurgebied Hobokense Polder en het nieuwe ecologische bedrijfspark Blue Gate Antwerp. De brug en de omliggende publieke ruimte zijn landschappelijk ingebed in een grootschalige parkstructuur met bijzondere aandacht voor het comfort van de verschillende gebruikers.

« terug naar overzicht

OMGEVING