Menu

gewonnen: herbouw 8 bruggen Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg heeft Via T Albert aangesteld om acht bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op de verhoging van de doorvaarthoogte. OMGEVING maakt deel uit van dit samenwerkingsverband en neemt binnen het team het infrastructuurontwerp en de landschappelijke inpassing voor zijn rekening.

OMGEVING heeft tijdens de DBFM-procedure onder leiding van Franki Construct en in nauw overleg met teampartner Greisch de landschappelijke en ecologische inpassing van de bruggen uitgewerkt. In de uitvoeringsfase zal OMGEVING fungeren als esthetisch supervisor voor alle kunstwerken en worden betrokken in de opmaak van de uitvoeringstekeningen.

Deze opdracht volgt op een eerder, gelijkaardig project in het kader van de opwaardering van het Albertkanaal waarbij het team eind 2017 werd aangesteld voor de vernieuwing van zeven bruggen.

« terug naar overzicht

OMGEVING