Menu

beleidsvisie ‘Water in de Stad’ aan de pers voorgesteld

Tijdens het persmoment van 28 mei 2019 hebben de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv de beleidsvisie ‘Water in de Stad Gent’ voorgesteld. Deze beleidsvisie is opgemaakt door OMGEVING met ondersteuning van De Urbanisten, Eco Insight, Hydroscan en Idea Consult.
Samen met de opdrachtgevers is een strategie ontwikkeld voor het verhogen van de aanwezigheid, de beeldwaarde en de kracht van water in de stad. Het plan zet in op een ambitieus toekomstbeeld voor tien te onderscheiden types ‘Gents blauw’ die elk vanuit hun eigenheid bijdragen tot het veelzijdig gebruik en de beleving van water in de stedelijke omgeving.

Het document vormt de komende jaren de leidraad om binnen het dagelijks bestuur het geïntegreerd ontwerp, gebruik en beheer van het Gentse water in goede banen te leiden. Enerzijds zet het de krijtlijnen uit over hoe vandaag moet worden omgegaan met het water, anderzijds legt het ook toekomstgerichte wateraccenten vast. Bovenal stimuleert de beleidsvisie coalities met andere beleidsplannen en beleidsdomeinen. Tenslotte creëert de visienota opportuniteiten die de integratie van water in publieke ruimte, in stedenbouwkundige plannen en in het vergunningstraject versnelt en bevordert.

Klik hier voor meer info over het project.

« terug naar overzicht

OMGEVING