Menu

gewonnen: wedstrijd fiets- en voetgangersbrug Watersportbaan

Het ontwerpteam NEY & Partners – OMGEVING heeft de ontwerpwedstrijd van de stad Gent voor de fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan gewonnen. Het ontwerpvoorstel gaat uit van een elegante, verfijnde brugconstructie die een belangrijke schakel vormt in het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Bij de landschappelijke inpassing van de brug ging bijzondere aandacht naar de naadloze aansluiting op de omliggende publieke ruimte en naar het comfort van de verschillende gebruikers. Zo is de continuïteit van de gekende Finse piste onder de brug gegarandeerd en zijn langs weerszijden van de brug verkeersveilige, overzichtelijke oversteekzones voor de trage weggebruikers ontworpen.

« terug naar overzicht

OMGEVING