Menu

afscheid stichter Jef Van den Broeck

OMGEVING meldt het trieste overlijden van één van zijn stichters.

Jef Van den Broeck was in 1973 één van de oprichters van Studiegroep Omgeving, een interprofessioneel samenwerkingsverband rond stedenbouw, architectuur en landmeetkunde. Jef was tot 1997 de drijvende kracht en de leidende figuur die Studiegroep Omgeving uitbouwde tot één van de toonaangevende studiebureaus in Vlaanderen. Jef was een man van de praktijk en adviseerde vele gemeentebesturen. Zijn carrière begon in Klein-Brabant waar hij stedenbouwkundig adviseur was in de gemeenten Ruisbroek (later Puurs) en Bornem. Hij kende de dagelijkse problemen en noden van gemeenten als geen ander en kon hen creatieve en innovatieve oplossingen aanreiken. Zo ontstonden binnen Studiegroep Omgeving vele pilootprojecten rond structuurplanning, verruimde bijzondere plannen van aanleg, gebiedsgerichte en geïntegreerd plannen, strategisch en participatief plannen enz. Hij wist zijn medewerkers te begeesteren en steeds opnieuw te voeden met nieuwe inzichten. Jef combineerde zijn werk binnen Studiegroep Omgeving steeds met een taak binnen het onderwijs, eerst bij het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk en later het Henri Vandevelde Instituut te Antwerpen en nadien aan de KU Leuven. Onophoudelijk was Jef ook geëngageerd in talrijke vakverenigingen en genootschappen binnen Vlaanderen en ook internationaal. Stad aan de Stroom en Isocarp, om er maar twee te noemen, lagen nauw aan zijn hart. Jef hield van netwerken en had zelf ook een zeer uitgebreid netwerk. De voorbije jaren was hij auteur van verschillende artikels en boeken. Recent verscheen nog zijn boek met als titel  “Spatial Planning Matters! Inspiring Stories and Fundamenal Topics”. Beter kan je Jef zijn overtuiging niet omschrijven. Tot op vandaag volgde hij met interesse de verdere ontwikkeling van ‘zijn’ Studiegroep met de naam OMGEVING.

Jef zal niet wijken uit onze gedachten. Alle medewerkers wensen Jef te bedanken en oprechte steun te betuigen aan zijn familie.

« terug naar overzicht

OMGEVING