Menu

gewonnen: masterplan Oostkamp

Het team OMGEVING, plusoffice architects, Suunta en cityD heeft de Oproep Winvorm masterplan Oostkamp gewonnen. Vanuit het bestuursakkoord Oostkamp 2030 zet de gemeente Oostkamp haar ambities voor het centrum kracht bij. De gemeente wil naast slim verdichten ook inzetten op een autoluw centrum met een hoge belevingswaarde. Het masterplanvoorstel biedt geïntegreerde oplossingen voor mobiliteit met onder meer de aanpak van de circulatie en het parkeren, voor de herinrichting van straten, pleinen en groene ruimten, en voor beeldkwaliteit in combinatie met de afbakening van het kernwinkelgebied. Het winnend ontwerpvoorstel zet in op drie robuuste structuren: groen-blauwe aders, beleefbare straten en bebouwde weefsels. In het wedstrijdontwerp zijn aan de hand van het concept klimaatassen een aantal prominente ruimten vormgegeven.

« terug naar overzicht

OMGEVING