Menu

kerktuin: Wetteren breekt uit!

De nieuwe kerktuin in Wetteren zal één van de eerste realisaties zijn van de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’, gelanceerd door de Vlaams overheid in 2018.

De afbraak van een aantal gebouwen nabij de kerk in het centrum van Wetteren maakt  plaats voor een kerktuin, een aantrekkelijke verblijfsplek die tevens een cruciale en groene verbinding zal vormen tussen Markt en Schelde. Met dit project zet de gemeente in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie om zo een klimaatrobuuster en leefbaarder centrum uit te bouwen. De belangrijkste speerpunten van het ontwerp zijn het bufferen en infiltreren van regenwater in kwalitatieve plantenborders, het recupereren van regenwater en het toepassen van circulaire materialen.

De publieke ruimte is ontworpen door OMGEVING in samenwerking met OM\AR architecten (sloopdossier) en BDA Engineering (stabiliteit). De uitvoering is voorzien in het najaar van 2020.

« terug naar overzicht

OMGEVING