Menu

geselecteerd: ‘Ecologisch Stadspark Vlasakker’ Kortrijk

In stadsdeel Hoog-Kortrijk wenst de stad Kortrijk na Kortrijk Weide een tweede ecologisch stadspark van 17 hectare uit te bouwen: ‘Ecologisch Stadspark Vlasakker’. Op basis van een selectieprocedure met een eerste visieaanzet werd OMGEVING in samenwerking met ecologische partner Hesselteer door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte. Met dit project onderstreept OMGEVING zijn focus op klimaatadaptieve en cocreatieve projecten.

In de visieaanzet is het studiegebied vanuit drie robuuste structuren op een geïntegreerde manier binnen het ruimer stadsdeel Hoog-Kortrijk gepositioneerd: de inbedding in het blauwgroene netwerk als de primaire structuur, de verknoping met het traag netwerk als verbindende structuur en de integratie in het netwerk van stedelijke functies als onderdeel van de stedelijke structuur. In de verdere uitwerking tot definitief ontwerp krijgen diverse actoren en omwonenden via verschillende inspraak- en participatiemomenten een belangrijke stem.

« terug naar overzicht

OMGEVING