Menu

‘beleidsplan ruimte Geel’ voorlopig vastgesteld

De gemeenteraad van Geel heeft op 1 april 2021 het ‘beleidsplan ruimte Geel’ unaniem voorlopig vastgesteld. Daarmee is Geel de eerste die de officiële procedure voor de goedkeuring van een ruimtelijk beleidsplan heeft opgestart: niet alleen de eerste gemeente in Vlaanderen, maar ook sneller dan Vlaanderen of een provincie.

Deze voorlopige vaststelling is het resultaat van een vrij lang planningsproces dat is gestart in 2013 met de beslissing van de gemeenteraad om het ‘gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stad Geel’, daterend van 2006, gedeeltelijk te herzien. Hiervoor heeft Geel deskundigen van OMGEVING ingehuurd om de dienst ‘stadsontwikkeling en kernversterkend beleid Geel zowel op inhoudelijk als procedureel vlak te ondersteunen. Naargelang het proces vorderde en de planfiguur ‘ruimtelijk beleidsplan’ meer vorm begon te krijgen, heeft de stad beslist om geen herziening van het structuurplan meer door te voeren maar resoluut te kiezen voor de nieuwe planfiguur.

Het beleidsplan ruimte Geel is een zeer evenwichtig document dat bestaat uit een strategische visienota (Geel 2040) en vijf beleidskaders die de inhoud van deze strategische visienota verder uitwerken en concretiseren. Het kwam tot stand via een zeer open planproces en is dan ook ruim gedragen, zowel door de bewoners als door de alle relevante stakeholders die samen willen werken aan een nieuwe toekomst voor de gemeente.
Het openbaar onderzoek kan nu van start gaan.

« terug naar overzicht

OMGEVING