Menu

nieuwe stap richting landschapspark Halle

De afgelopen jaren heeft OMGEVING via verschillende opdrachten meegewerkt aan een toekomstvisie voor de ruime omgeving van het sportcomplex De Bres in Halle. In 2016 gaven we mee vorm aan het wensbeeld voor het stadsvernieuwingsproject J. Possozplein-Slingerweg-De Bres. Later hebben we deze visie nog verder uitgewerkt in het ontwerp voor het Landschapspark Halle.

De toekomstvisie voor site De Bres bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst en vooral wil de stad een groot park realiseren, waar mogelijks ook de Zenne opengelegd zal worden. Om meer ruimte te krijgen voor het park, zullen de parkeerzones verplaatst worden naar een grote ondergrondse garage. In het plan zijn daarvoor nog verschillende alternatieven voorzien, afhankelijk van wat er met de sporthal zal gebeuren. De sporthal moet ofwel grondig worden gerenoveerd, ofwel worden vervangen door een nieuwe sporthal. Als het autoverkeer van bezoekers aan dit deel van de stad wat meer gebundeld wordt richting parkeergarage, dan zal het verkeer in de directe omgeving sterk verminderen. Zo wordt het aangenamer en veiliger voor fietsers en voetgangers. Tot slot is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de randen van het park. Aan de kant van het stadscentrum voorziet het plan een nieuw woonproject met appartementen en een levendige plint.

Om alle ambities waar te maken is het nodig om enkele bestemmingen aan te passen en de stedenbouwkundige regels vast te leggen. Samen met de stad Halle maakt OMGEVING nu het RUP De Bres op. De start- en procesnota zijn klaar en vormen momenteel het onderwerp van een publieke consultatie en adviesronde. Via de website, sociale media en een tentoonstellingsparkje aan de sporthal wil de stad zoveel mogelijk mensen aanzetten om mee te denken over hun toekomstig park, onder het motto ‘RUP De Bres: van parking naar park!’.

Klik hier voor meer info over dit project.

« terug naar overzicht

OMGEVING