Menu

masterplan ‘Future proof Oostkamp’ voorgesteld

Het team OMGEVING, plusoffice architects, Suunta en cityD stelt het masterplan ‘Future proof Oostkamp’ voor.  Dat masterplan formuleert een aantal heldere ambities voor een levendig en bewoonbaar Oostkamp, ook in de toekomst. De gedragen ontwikkelingsvisie vertaald in een kansenkaart verbeeldt hoe het centrum van Oostkamp stapsgewijs verder kan evolueren als aangename kern waar wonen, winkelen, ontmoeten en verblijven samengaan. De ontharding krijgt vorm in een aantal nieuwe vergroende straten en pleinen met klimaatprofielen en een netwerk van parken en tuinen. De ‘modal shift’ wordt voorbereid met befietsbare hoofdroutes en het wegwerken van missing links doorheen de kern. Zo combineren we een actieve, gezonde levensstijl met een hoogwaardige verblijfskwaliteit in de publieke ruimte. Deze transitie vindt ingang dankzij verschillende strategische projecten en een helder kader voor private ontwikkelingen. Zo bouwen allerlei partners me aan een toekomstbestendig Oostkamp. De gemeente en zijn adviesraden keurden het masterplan goed, klaar voor de eerste vervolgprojecten.

« terug naar overzicht

OMGEVING