Menu

geselecteerd: project R4WO Gent

Het consortium ‘BRAVO-4’ is geselecteerd voor het project R4WO, dit project behelst de grote infrastructuurwerken aan R4 West en Oost in Gent. Binnen dit  consortium bestaande uit BESIX Group, Stadsbader, EPICo, Rebel en I4B – The Belgian Infrastructure Fund, neemt OMGEVING de rol op als landschapsarchitect en stedenbouwkundige.

De herinrichting van het grote project met zo’n veertien knooppunten en lange, vrijliggende fietssnelwegen vormt een grote landschappelijke en ecologische uitdaging. Hierbij wordt ingezet op een kwaliteitsvolle landschappelijke inpassing van infrastructuur die gepaard gaat met de creatie van nieuwe natuur. OMGEVING staat binnen het team in voor het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van deze nieuwe groenblauwe structuren rondom R4.

 Het project geeft ook uitvoering aan de eerder door OMGEVING opgemaakte visie ‘raamwerk fiets’ voor het Gentse havengebied, dit in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Met bijna 30 km kwalitatieve fietsinfrastructuur doorheen diverse attractieve nieuwe landschappen onderstreept OMGEVING zijn focus op de leefbare, verkeersveilige en klimaatadaptieve leefomgevingen van morgen. 

Klik op hier voor meer info over het project R4WO.

« terug naar overzicht

OMGEVING