Menu

gewonnen: vergroening administratief gebouw ‘den Bell’ Antwerpen

OMGEVING heeft samen met partners B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window en PAKT de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de vergroening van het administratief centrum ‘den Bell’ in Antwerpen. Het ambitieus ontwerpvoorstel transformeert het majestueus gebouw met binnenplein van een grijze, versteende oppervlakte naar een klimaatadaptieve stadsoase met groendaken, begroeide gevels en een bloeiende, multifunctionele binnentuin.

Het voorstel creëert een sterke samenhang tussen het binnenplein en de daken met geïntegreerde ontwerpingrepen voor vergroening (klimaatborders en gevelgroen), verblauwing (waterretentiedaken en waterpartijen op het plein) en hittereductie (maximale ontharding, bomen en pergola). Het flexibel binnenplein richt zich op verschillende doelgroepen en biedt zo een grote maatschappelijke meerwaarde.

Hiermee onderstreept OMGEVING zijn focus op de duurzame, inclusieve en klimaatrobuuste publieke ruimten van morgen.

« terug naar overzicht

OMGEVING