Menu

beleidsplan ruimte Zwijndrecht voorlopig vastgesteld

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft op 22 december 2022 het ontwerp beleidsplan ruimte Zwijndrecht unaniem voorlopig vastgesteld. Ondanks de woelige tijden van de afgelopen jaren in de gemeente zoals coronacrisis en PFAS-vervuiling, is Zwijndrecht toch de eerste Vlaamse gemeente die haar ruimtelijk beleidsplan voorlopig vaststelt volgens de geëigende procedure van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2018.

In 2019 is de gemeente gestart met de opmaak ervan. Sindsdien zijn vele actoren digitaal en fysiek rond de tafel komen zitten en bevraagd. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp beleidsplan ruimte Zwijndrecht dat bestaat uit een strategische visienota ‘Zinderend Zwijndrecht’ en twee beleidskaders ‘leefbare woonkernen’ en ‘robuuste open ruimte’.

Parallel en geïntegreerd heeft de gemeente een plan-MER voor het beleidsplan ruimte laten opmaken door strategisch adviesbureau Kenter. Het openbaar onderzoek van zowel het ontwerp beleidsplan ruimte Zwijndrecht als het ontwerp plan-MER gaat midden januari 2023 van start.

« terug naar overzicht

OMGEVING