Menu

beleidsplan ruimte Essen en beleidsplan ruimte Pelt voorlopig vastgesteld

De gemeenteraden van Essen en Pelt hebben eind maart 2023 hun ontwerp beleidsplannen ruimte voorlopig vastgesteld. Essen is hierbij de tweede gemeente binnen de provincie Antwerpen en Pelt de eerste gemeente in de provincie Limburg.

In 2019 zijn beide gemeenten gestart met de opmaak van hun ruimtelijk beleidsplan. Sindsdien hebben ze via een uitgebreid participatie- en communicatietraject vele actoren betrokken en bevraagd. Het onderzoek resulteert in ambitieuze plannen die de gemeenten futureproof maken tegen 2050. Het uitgestippelde, kwalitatief ruimtelijk beleid, biedt oplossingen voor verschillende uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, demografische veranderingen, verkavelingsdruk, enz. Dit onder andere door het maximaal vrijwaren van bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte, het inzetten op een kernversterkend beleid in de dorpskernen en het versterken van de groenblauwe aders doorheen het volledige grondgebied.

Parallel hebben Essen en Pelt een plan-MER voor het beleidsplan ruimte laten opmaken door de strategische adviesbureaus Kenter en Bova Enviro+. Het openbaar onderzoek van zowel het ontwerp beleidsplan ruimte als het ontwerp plan-MER gaat voor beide gemeenten midden april 2023 van start.

« terug naar overzicht

OMGEVING