Menu

Antwerpen (Berchem)

campus Posthofbrug

Campus Posthofbrug bestaat uit twee nieuwe grote kantoorgebouwen met verschillende huurders naar een ontwerp van abv+ architecten. De herkenbaarheid en…

lees meer…

Campus Posthofbrug bestaat uit twee nieuwe grote kantoorgebouwen met verschillende huurders naar een ontwerp van abv+ architecten. De herkenbaarheid en uniformiteit tussen deze gebouwen is vergroot door de campus vanuit een samenhangende visie en ontwerpfilosofie te benaderen. De opzet van de publieke ruimte (entreezones, patio’s, parkgebied, daktuinen) is afgestemd op het laten vervagen van de grenzen tussen private, semi-publieke en publieke ruimte door de introductie van een zeer herkenbaar vormgegeven stelsel van paden en verblijfsplekken. Op het fijnmazig stelsel kunnen mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en ontspannen.

Grasvlakken, waterinfiltratiezones met waterminnende beplanting, verspreide boomgroepen en een glooiende heuvel vullen de ruimte en creëren een echte parkbeleving op de campus.

tijdelijk kunstenplein

Een tijdelijke invulling van het plein Hogeweg te Berchem, ook gekend als het kunstenplein, geldt als een opstart en aftrap…

lees meer…

Een tijdelijke invulling van het plein Hogeweg te Berchem, ook gekend als het kunstenplein, geldt als een opstart en aftrap voor de geplande ontwikkelingen. Op basis van een bouwblokkenstudie zal het plein een poortgebouw krijgen en wordt de westzijde van een bijkomende uitbreiding voorzien. Hierdoor krijgt het plein een nieuw kader dat zowel de doorwaadbaarheid over het plein als de aansluiting op de omliggende gebouwen verbetert.

Het kunstenplein brengt deze geplande ontwikkelingen in beeld en maakt de site openbaar toegankelijk. Houten palenrijen visualiseren de toekomstige bouwlijnen, begroeide draden refereren naar het poortgebouw en de toekomstige openbare doorsteek krijgt een langgerekte houten trap en helling. Voor de scholieren van de naastgelegen tekenacademie is een tribune voorzien die buitenlessen mogelijk maakt.

Het plein is met een beperkt budget via een design & buildopdracht gerealiseerd voor een periode van drie tot vijf jaar.

OMGEVING