Menu

Beersel - Sint-Genesius-Rode

Molenbeekvallei

In het kader van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck heeft het team OMGEVING – Driekwart Groen – Eco-Insight – Aquadvice…

lees meer…

In het kader van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck heeft het team OMGEVING – Driekwart Groen – Eco-Insight – Aquadvice een visie voor de Molenbeekvallei te Beersel en Sint-Genesius-Rode opgemaakt. Als voorbereidende studie op de opmaak van een inrichtingsplan is het team erin geslaagd een gedragen visie te formuleren die gebaseerd is op een geïntegreerde benadering van het thema water. De uitgangshouding ’ruimte voor water‘ treedt op als katalysator voor de herwaardering van landschappelijke structuren, de optimalisatie van gebieden met belangrijke ecologische waarden en de verdere recreatieve ontwikkeling op maat van het gebied. De selectie van exemplarische gebieden leverde acht actieplannen op, waarvoor een visie en concepten werden uitgewerkt. In deze actieplannen is uitgebreid beschreven hoe hydrologische aspecten worden verweven in een landschappelijke structuur, een ecologische drager, een recreatief knooppunt, een stedenbouwkundige ingreep of in een combinatie van verschillende aspecten. Zo is er een ideeënboek ontstaan dat bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Molenbeekvallei zal worden aangewend.

OMGEVING