Menu

Brussel

Gare Maritime

Op de Tour & Taxis site in Brussel wordt het voormalig goederenstation Gare Maritime getransformeerd tot een levendig nieuw stadsdeel…

lees meer…

Op de Tour & Taxis site in Brussel wordt het voormalig goederenstation Gare Maritime getransformeerd tot een levendig nieuw stadsdeel met pleinen, binnentuinen, een ‘foodhall’ en tien nieuwe inbouwvolumes. Het kopstation ‘Gare Maritime’, gebouwd tussen 1902 en 1907, was destijds het belangrijkste spoorknooppunt van de Brusselse haven. Het imposante gebouw met een oppervlakte van bijna 40.000m² schept ruimte voor diverse stedelijke activiteiten zoals winkels, kantoren, tentoonstellingsruimtes, markten en festiviteiten.

Onder begeleiding van het architectenbureau Neutelings Riedijk Architects, die de architectuur van de nieuwe gebouwen voor haar rekening nam, stond OMGEVING in voor het ontwerp van de overdekte buitenruimte. Voor de werfopvolging werd samengewerkt met Bureau Bouwtechniek. De blikvanger van de Gare Maritime is de centrale open hal, uitgevoerd in gerecupereerde kasseien, waar diverse tijdelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. De centrale hal wordt geflankeerd door tien binnentuinen die thematisch zijn ingevuld.

Nieuwstraat

De vernieuwde Nieuwstraat onderscheidt zich van de overige winkelstraten door een opvallende, meer excentrieke inrichting. De basis voor de herinrichting…

lees meer…

De vernieuwde Nieuwstraat onderscheidt zich van de overige winkelstraten door een opvallende, meer excentrieke inrichting. De basis voor de herinrichting van Nieuwstraat is een vlakke, comfortabele vloer in blauwe hardsteen. Centraal in het straatbeeld wordt een loper met een opvallend en uniek patroon van sierlijke irissen, bloemstengels en bladmotieven ‘uitgerold’. Het minutieus verfijnde patroon verwijst naar de art nouveau periode waarvoor de stad Brussel wereldfaam geniet. Het patroon als ode aan Victor Horta.

In functie van een verbeterde sociale veiligheid en een levendigheid na sluitingstijd wordt een gericht en actief beleid van wonen boven winkels gevoerd. Leegstaande verdiepingen worden omgevormd tot kleinschalige en nieuwe woonvormen. Deze, hoofdzakelijk kleine, ruimten kunnen eenvoudig worden getransformeerd tot gedroomde typologieën voor studenten en starters.

Punctueel en weloverwogen worden woonverdichtingen door hoogbouw toegelaten. Deze woontorens verankeren Nieuwstraat in de skyline van Brussel. Op de verdiepingen worden semi-publieke voorzieningen ingeplant. Een panoramisch restaurant, een hotel, een wellnesscenter, …

sportpark Heizelplateau

Sportpark Heizelplateau wordt een bijzonder park in een dynamische omgeving. De onderliggende lineaire topografie van het Heizelplateau vormt de aanleiding…

lees meer…

Sportpark Heizelplateau wordt een bijzonder park in een dynamische omgeving. De onderliggende lineaire topografie van het Heizelplateau vormt de aanleiding om gedetailleerde niveauverschillen in het park uit te puren en een sterke groene oost-westas uit te bouwen. De groenas verbindt de wijken ten westen van het park met het Ossegempark en het Park van Laken in het oosten. Tegelijkertijd vormt de groenas ook een plek van bestemming, rust en beleving. Een spel tussen hoog-laag, dynamisch-rustig, schaduwrijk-zonnig. Uitgangshouding voor het park is een landschappelijke en organische vormgeving die sterk contrasteert met de rechtlijnige opzet van NEO/Europea. De parkbeleving wordt door lange curves gemaximaliseerd en biedt boeiende zichten. De twee oostelijke formele dreven vanaf het Atomium en het Louis Steens Plein krijgen een geleidelijke overgang naar een vloeiende padenstructuur. De nieuwe westelijke toegangen vanaf Houba de Strooperlaan openen zich vanaf de straat en kondigen het park duidelijk aan.

Het park kent alvast een aantal gegarandeerde gebruikers: de clubs en verenigingen die er hun plek hebben of krijgen, de bestaande bewoners in de omliggende wijken en de nieuwe bewoners in NEO/Europea. Door de afgesloten sportdelen maximaal te verdichten en te bundelen is getracht een zo groot mogelijke, duidelijke, openbare en groene ruimte te creëren die de identiteit van het park bepaalt.

Zoniënwoud

Vier cruciale thema’s, afgestemd op het huidig gebruik van dit uniek woud, zijn zorgvuldig onderzocht: recreatie, infrastructuur, ecologie en bosbouw….

lees meer…

Vier cruciale thema’s, afgestemd op het huidig gebruik van dit uniek woud, zijn zorgvuldig onderzocht: recreatie, infrastructuur, ecologie en bosbouw. Voor elk thema is een duurzame, sterk onderbouwde en toekomstgerichte visie ontwikkeld. Zo voorzien bestaande en nieuwe toegangspoorten, zoals ondermeer het park van Tervuren, het Terkamerenbos en de hippodroom van Watermaal – Bosvoorde, aan de rand van het woud in de opvang van de jaarlijks 2.000.000 bezoekers. Zij worden ingericht met noodzakelijke voorzieningen als openbaar vervoerhaltes, parkeerplaatsen, horeca en een kwalitatief hoogwaardig recreatief aanbod. Centraal verbindt de ‘groene banaan’ de ecologisch meest waardevolle kernen die worden gevrijwaard van een intensieve recreatiedruk. Paden en clandestiene parkeerplaatsen worden er verwijderd. De bouw van een nieuw ecoduct zal de ecologische en landschappelijke relaties herstellen.

structuurvisie zoniënwoud brussel
OMGEVING