Menu

Da Nang-Vietnam

Centraal Plein

Op basis van een lange termijn visie wordt het verouderd Centraal Plein samen met haar pleinwanden gefaseerd getransformeerd tot een…

lees meer…

Op basis van een lange termijn visie wordt het verouderd Centraal Plein samen met haar pleinwanden gefaseerd getransformeerd tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte op maat van het snelgroeiende Da Nang. De vormentaal van de pleininrichting refereert naar een Lotusmeer, een van oudsher aanwezige landschappelijke structuur. Het langgerekt plein wordt op de uiteinden programmatorisch opgeladen met enerzijds de gerenoveerde markthal aan de Han rivier en anderzijds een Lotusluifel die zich leent voor pleinevenementen.

De pleinomgeving wordt autoluw gemaakt door het parkeren ondergronds te brengen en de verkeerscirculatie op en rond het plein bij te sturen. De ondergrondse parking staat via trap- en liftkokers in verbinding met bovengrondse pleinpaviljoenen. Deze paviljoenen komen verspreid voor op het plein, zijn structureel en vormelijk opgevat als leliebladeren, bieden bescherming tegen zon en regen en worden ingevuld met verschillende pleinfuncties. Tot slot sluit ook de pleinverharding aan bij het landschappelijk concept door met een cirkelvormige, natuurstenen bestrating waterrimpels te evoceren.

Voor de uitwerking van het pleinontwerp ondersteunde OMGEVING de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk – Vietnam). De pleinluifels zijn mee uitgewerkt door partner NEY&partners (België – Vietnam). Partner Boydens Engineering (België – Vietnam) stond in voor de duurzaamheidsaspecten en partner HYDROSCAN (België) bood expertise op het vlak van waterbeheer.

Han Riverfront masterplan

Da Nang, een havenstad met een miljoen inwoners, is in volle economische en stedelijke ontwikkeling. Deze centraal-Vietnamese stad wordt gekenmerkt…

lees meer…

Da Nang, een havenstad met een miljoen inwoners, is in volle economische en stedelijke ontwikkeling. Deze centraal-Vietnamese stad wordt gekenmerkt door zijn twee kustlijnen langs de Oostzee en de Han ri-vier in de binnenstad. Vanuit drie ontwerpstrategieën (green corridor – green connections – green pro-gram) is een ruimtelijke visie voor de rivierdelta ontwikkeld op schaal van de stadsregio. Op dit schaalni-veau is ingezet op het behoud en de versterking van het natuurlijk riviersysteem, de uitbouw van een water-gebonden regionaal openbaar vervoerssysteem en een contextuele en gevarieerde stadsontwikkeling.

De drie ontwerpstrategieën van de regionale ruimtelijke visie zijn vervolgens vertaald in een masterplan voor de stadsrivier Han. Op dit schaalniveau is een opwaardering van de rivierzijden gekoppeld aan een gevarieerde publieke ruimte. De inpassing van vier publieke gebouwen ondersteunt het openbare karakter van de gehele rivier: van noord naar zuid zijn langs de oevers een opera, een cruiseterminal, een vernieuwde markthal en een cultuurhal ingeplant. De combinatie van een landschappelijk en een architecturaal programma staat garant voor een kwaliteitsvol en gevarieerd rivierfront. Dit masterplan moet de basis zijn om de razendsnelle ontwikkeling van de stad op een kwaliteitsvolle manier te kunnen opvangen.

Voor de uitwerking van de visie en het masterplan kreeg OMGEVING ondersteuning van de lokale partners HUNI architectes (Frankrijk-Vietnam, architectuur), NEY&partners (België-Vietnam, brugontwerp marktbrug), Boydens Engineering (België-Vietnam, duurzaamheid) en HYDROSCAN (België, waterbeheer). OMGEVING was na een eerste selectieronde met 39 kandidaten als één van de 11 ontwerpteams weerhouden, waarvan er 7 een voorstel hebben ingediend. Van deze 7 is OMGEVING, in ex aequo met een gerenommeerd ont-werpbureau uit Singapore, als winnaar uit de bus gekomen.

OMGEVING