Menu

De Panne

gemeentepark

Het herwaarderingsplan voor de historische Dumontwijk, in het verleden als pilootproject opgemaakt door OMGEVING, voorziet een volledige herinrichting van het…

lees meer…

Het herwaarderingsplan voor de historische Dumontwijk, in het verleden als pilootproject opgemaakt door OMGEVING, voorziet een volledige herinrichting van het gemeentepark als eerste publieke interventie. De kwaliteitsvolle heraanleg van het park zet de toekomstige krijtlijnen uit en toont het hoge ambitieniveau van het gemeentebestuur van De Panne voor latere interventies in de wijk. Door zijn eigenheid, de specifieke ligging boven op een paraboolduin en de geladen historiek van dit park, ontwierp OMGEVING een duurzaam toekomstbeeld dat op een hedendaagse manier de landschapshistoriek verbeeldt. Een wuivende helmgrasvegetatie op de duin, een dichte struweelzone en een gevarieerde bomenlaag, die verwijst naar de climaxvegetatie, tonen de verschillende natuurlijke ontwikkelingsstadia van de zilte duinvegetatie. Het ontwerp combineert bovendien de rijke ontstaansgeschiedenis met de noden van een hedendaags stadspark.

Het ontwerp voor het gemeentepark werd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in 2008 bekroond als één van de voorbeeldstellende projecten inzake harmonisch park- en groenbeheer in Vlaanderen.

OMGEVING