Menu

Geel

openbaar psychiatrisch ziekenhuis

Met een integraal masterplan voor de open zorgcampus zette OMGEVING de krijtlijnen uit voor de herwaardering van de historisch waardevolle…

lees meer…

Met een integraal masterplan voor de open zorgcampus zette OMGEVING de krijtlijnen uit voor de herwaardering van de historisch waardevolle gebouwen en het omgevende park. Een strak raster van paden, hagen en bomenrijen creëert een nieuwe orde. Het centrale hoofdgebouw is omgevormd tot een open dagverblijf voor zestig patiënten en een nachtverblijf voor dertig patiënten. De twee aangrenzende paviljoenen huisvesten een consultatiecentrum en therapieruimten met cafetaria. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de gebouwen en de integratie van duurzame technieken (warmtepomp, zonneboilers enzovoort). Hoewel het een utilitair gebouw is met strenge eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, heeft OMGEVING sterk ingezet op de huiselijke sfeer. Dit vertaalt zich in de keuze van het meubilair en de warme materialen.

park OPZ

Met een integraal masterplan voor de open zorgcampus zette OMGEVING de krijtlijnen uit voor de herwaardering van de historisch waardevolle…

lees meer…

Met een integraal masterplan voor de open zorgcampus zette OMGEVING de krijtlijnen uit voor de herwaardering van de historisch waardevolle gebouwen en het omgevende park. Een strak raster van paden, hagen en bomenrijen creëert een nieuwe orde. Het centrale hoofdgebouw is omgevormd tot een open dagverblijf voor zestig patiënten en een nachtverblijf voor dertig patiënten. De twee aangrenzende paviljoenen huisvesten een consultatiecentrum en therapieruimten met cafetaria. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de gebouwen en de integratie van duurzame technieken (warmtepomp, zonneboilers enzovoort). Hoewel het een utilitair gebouw is met strenge eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, heeft OMGEVING sterk ingezet op de huiselijke sfeer. Dit vertaalt zich in de keuze van het meubilair en de warme materialen.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

jeugdzone Engels Kamp

In navolging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kievermont wenst de stad Geel een deel van het militair domein Engels Kamp…

lees meer…

In navolging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kievermont wenst de stad Geel een deel van het militair domein Engels Kamp te ontwikkelen tot de speel- en jeugdcluster. Het speelbos fungeert vandaag de dag al als een locatie waar de Geelse kinderen zich op het voormalige militair domein kunnen uitleven. Ook voor Akabe-scouting, de jeugdbeweging die met haar lokalen is gevestigd op de site, is de transformatie een ijkpunt voor hun jeugdwerking. De zoektocht naar ideeën voor hun nieuwe infrastructuur is een evenwichtsoefening naar flexibiliteit, budget en timing.

Het maximaal behoud van het bestaande militaire karakter vormt het overkoepelend uitgangspunt voor de herontwikkeling van de volledige zone. Tegelijk bezitten de verschillende programma-elementen elk hun eigen ruimtelijke kenmerken. Daarom kan de jeugdzone worden ingedeeld in verschillende typerende deelruimten. De structuurschets gaat uit van vier deelzones die, elk met hun eigen kenmerken en functies, een samenhangende parkzone vormen. Van west naar oost gaat het om volgende zones: de overgangszone met kiss and ride en spelelementen, de overdekte voormalige militaire loods met jeugdlokalen, de centrale weide  met kampvuurplek en het overdekte spelprogramma. De afwisseling van de verschillende deelruimten bepaalt mee de aantrekkelijkheid van de nieuwe parkzone. Het kloppend hart van de speelzone wordt de op te waarderen en open gewerkte militaire loods waaraan verschillende functies worden gekoppeld. Door haar centrale ligging, op de kruising van twee belangrijke assen en grenzend aan verschillende activiteitenzones, zal deze zone uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor zowel de jeugdbewegingen als de parkbezoekers.

OMGEVING