Menu

Heuvelland (Kemmel)

begraafplaats Kemmel

De begraafplaats Kemmel is gelegen in het glooiend heuvellandschap en vormt een uitbreiding van de kleine begraafplaats op een voormalige…

lees meer…

De begraafplaats Kemmel is gelegen in het glooiend heuvellandschap en vormt een uitbreiding van de kleine begraafplaats op een voormalige akker. De site sluit aan bij de Engelse begraafplaats en de Kasteeldreef. Door zijn hellend oppervlak biedt het perceel een wijds zicht op de omringende akkers. Uitgangspunten zoals een gemakkelijke, oriënteerbare en overzichtelijke planning en beheer staan voorop. Deze structuren worden ’voelbaar‘ door een bedachtzame, functionele en ruimtelijke vormgeving, eigen aan de plaatselijke gebruiken en mogelijkheden. Op die manier ontstaat een eenvoudige, karaktervolle en groene structuur, waarbij vooral de eigenheid van de plek is versterkt.

Zerken zijn zoveel mogelijk met groenvolumes voorafgaandelijk onderlijnd. Grindpaden zijn omgevormd naar te maaien graspaden. Over de hele zuidelijke kant zijn informeel enkele bomen aangeplant, onder meer notelaars en meidoornbomen, die zo het licht- en schaduweffect op de begraafplaats bespelen. Om de ’symboliek van de eeuwigheid’ te ondersteunen is het geheel verder aangevuld met groenblijvende plantmassieven, waaronder hulst. Het verlangen naar een stille en ingetogen plaats is hierdoor vormgegeven. Het opzet was om, naast kleinere reliëfwijzigingen nodig voor een goed afwateringssysteem met drainage en wadi, het geheel eveneens makkelijk toegankelijk te maken. De ontsluiting en hoofdwandelweg naar achter toe is zoveel mogelijk op een vlak tot licht hellend terrein uitgewerkt met deels een toegangsweg in grindgazon en deels een minimale rijstrook in ter plaatse gegoten beton verweven met grasstroken. Op die manier is de hoofdwandelweg zowel functioneel voor zwaarder verkeer als voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
De uitgangsgedachte achter deze ‘landschapsbegraafplaats’ is een rustgevende en meditatieve plek te verzekeren binnen een omsloten groene begraafplaats die deel uitmaakt van het prachtige totale landschap.

OMGEVING