Menu

Kasterlee

Rulloop

Het bestaande verkavelingsplan van de projectsite was heel ouderwets van opzet en hield geen rekening met de aanwezige waterloop. OMGEVING…

lees meer…

Het bestaande verkavelingsplan van de projectsite was heel ouderwets van opzet en hield geen rekening met de aanwezige waterloop. OMGEVING stelde een alternatief voor dat deze troef net maximaal uitspeelt, en inzet op ruimtelijke kwaliteit en duurzaam waterbeheer.

De woningen worden gegroepeerd in twee volumes, wat de compactheid in belangrijke mate verbetert. De inplanting aan de randen van het perceel werkt mooi de achterkanten van de aangelegen percelen af en de tuinen krijgen voldoende privacy. Langsheen beide voorgevels ontstaat een nieuwe publieke groenruimte, waarin de Rulloop een centrale plek krijgt. Het netwerk van trage wegen wordt hersteld met een doorsteek over de waterloop. Verharding wordt beperkt tot het hoognodige.

De huurappartementen op het gelijkvloers worden ingericht volgens de principes van levenslang wonen. De doorzon-duplexappartementen op de verdieping hebben een terrasruimte gericht naar de groene parkzone van de Rulloop. Alle entiteiten hebben een eigen inkom. Het geheel wordt compact gebouwd, maar is voldoende frivool om de massiviteit van het gebouw te doorbreken. Gelijkaardige principes worden gehanteerd voor de koopwoningen. Bij het project wordt gestreefd naar een duurzaam materiaalgebruik en maximale integratie van duurzame technieken (zonne-energie, waterrecuperatie, groene daken).

 

OMGEVING