Menu

Koksijde

Ten Bogaerde

De abdijsite Ten Bogaerde herbergt een rijk en divers monumentaal erfgoed waarvan de oudste delen uit de 13de eeuw dateren….

lees meer…

De abdijsite Ten Bogaerde herbergt een rijk en divers monumentaal erfgoed waarvan de oudste delen uit de 13de eeuw dateren. In navolging van het goedgekeurd landschapsbeheerplan uit 2017 zijn een aantal ontwerpingrepen voorgesteld die de site opwaarderen en die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Het belangrijkste ontwerpuitgangspunt is het opnieuw versterken van de geest van de plek, de zogenaamde ‘genius loci’.

Op het binnenplein van de abdij dient zeer voorzichtig te worden te werk gegaan omwille van de aanwezige archeologische relicten. Het ontwerp voor het binnenplein is daarom eenvoudig van opzet en speelt zo met heldere ontwerplijnen in op de imposante gevels rond het plein. De historische tracés van de paden vormen het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving. Op basis van het historisch vooronderzoek is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds verharde, integraal toegankelijke paden ter hoogte van de vroegere verharde paden en anderzijds stapstenen in het gras ter hoogte van de vroegere onverharde paden. Het resultaat is een informeel, doch rechtlijnig geheel waar bezoekers en gebruikers in rond kunnen dwalen om kunstwerken te bekijken of om te genieten van de serene  en groene historische site. De aanwezige vijver op het plein krijgt zachtere oevers die de habitatcondities voor amfibieën verbeteren. Tegelijkertijd maakt deze ingreep de huidige houten afsluiting overbodig en is de visuele beleving van het in het water aanwezige kunstwerk aanzienlijk hoger.

OMGEVING