Menu

Kortrijk

stadsgroen Ghellinck

Ten westen van het centrum heeft de stad Kortrijk een randstedelijk groengebied uitgebouwd tot een groene long van 9 hectaren: ‘Stadsgroen…

lees meer…

Ten westen van het centrum heeft de stad Kortrijk een randstedelijk groengebied uitgebouwd tot een groene long van 9 hectaren: ‘Stadsgroen Ghellinck’. Op basis van een selectie- en wedstrijdprocedure werd OMGEVING in samenwerking met Geert Meysmans door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte.

In de aanzet tot landschapsontwerp is bijzonder veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van een continu traag netwerk, de verdere uitbouw van het jaarlijks groeiende geboortebos, het integreren van poelen, de herwaardering van de beschermde hoeve Het Armengoed en de uitbouw van een speelnatuurveld.

In de uitwerking tot definitief ontwerp kregen de (buurt)bewoners via verschillende inspraak- en participatiemomenten een belangrijke stem. Zo werden verschillende participatiemomenten doorheen het ontwerptraject georganiseerd voor diverse doelgroepen (kinderen, omwonenden, enz) alsook een infomarkt waar inwoners van Bissegem een blik konden werpen op het ontwerp. Op deze momenten kreeg iedereen de kans zijn of haar wensen over de toekomstige inrichting van het stadsgroen voor te stellen wat leidde tot een enthousiast en gedragen ontwerp.

Van Marcke site

Het ontwerpteam OMGEVING – UAUcollectiv werkt de komende jaren aan het via Open Oproep gewonnen project Van Marcke site te…

lees meer…

Het ontwerpteam OMGEVING – UAUcollectiv werkt de komende jaren aan het via Open Oproep gewonnen project Van Marcke site te Kortrijk. De studieopdracht bestaat uit de opmaak van een masterplan en eventuele uitvoeringsopdrachten voor de site Weggevoerdenlaan te Kortrijk. Het ontwerpvoorstel is geen traditioneel masterplan maar een experimentele, generatiebestendige ontwikkelingsstrategie. De kwaliteiten, het karakter van de bestaande structuren alsook de specifieke topografie creëren de perfecte condities om te vertrekken vanuit de bestaande toestand en in te zetten op duurzame principes van circulariteit, hergebruik en identiteit.

 De unieke positie van één grondeigenaar biedt de mogelijkheid om het projectgebied als één geheel te (blijven) benaderen, weliswaar met veel stakeholders en gebruikers. Een coöperatie stuurt de ontwikkeling en is zowel een operationele stuurpost, een investeringsfonds als een managementgroep.

Om de flexibiliteit en rechtszekerheid in de toekomst te maximaliseren, is een helder, eenvoudig en flexibel ruimtelijk raamwerk uitgewerkt dat de kapstok vormt voor alle toekomstige ontwikkelingen binnen de Van Marcke site. Het ruimtelijk raamwerk is vorm gegeven vanuit het concept van stedelijke kamers en publieke voegen. De stedelijke kamers zijn de ontwikkelingsvelden, vertrekkend vanuit de bestaande bebouwing en transformerend in de tijd door wijzigend gebruik en evoluerende architectuur. De publieke voegen vormen de publieke ruimte tussen de verschillende stedelijke kamers. De voegen verbinden de verschillende stedelijke kamers met elkaar en verankeren de Van Marcke site met het omliggende stedelijke weefsel van Kortrijk.

 De Van Marcke site wordt in de toekomst een levendige stadswijk waar collectiviteit centraal staat.

OMGEVING