Menu

Leuven

klimaatwijk

Toen in de jaren ‘50 op grote schaal de tuinwijken werden gebouwd, vroeg dit een collectieve inspanning van de stad,…

lees meer…

Toen in de jaren ‘50 op grote schaal de tuinwijken werden gebouwd, vroeg dit een collectieve inspanning van de stad, ondernemers en toekomstige inwoners. De gezamenlijke aanpak was toen het antwoord op de naoorlogse woningnood. 

Op korte tijd ontstonden woonwijken uit een eenzelfde plan en materialisatie. Vandaag zijn de tuinwijken van weleer energetisch verouderd, is de eigendomsstructuur versnipperd of hebben ze hun eenvormigheid of groene karakter verloren.
De energie- en klimaatcrisis noodzaken ons om weer collectief te denken. Individueel verloopt de transitie naar een koolstofvrije en klimaatrobuuste leefomgeving te vrijblijvend en in gespreide slagorde. We dreigen de doelstellingen niet te halen door een gebrek aan samenwerking. De tuinwijken zijn het ideale startpunt om de troeven van collectief denken te herontdekken. Voor het project Klimaatwijk Leuven formuleerde het ontwerpteam zeven transitievragen die de opgaves concretiseren in de tuinwijk Ter Elst. Ze zochten naar collectieve hefbomen en knelpunten, waarbij ze hopen dat de oplossingsrichtingen een inspiratie kunnen zijn voor gelijkaardige wijken en onderzoekstrajecten.

De zeven transitievragen voor tuinwijk Ter Elst: Hoe waardevol is tuinwijk Ter Elst? Hoe maken we Ter Elst klimaatadaptief? Hoe verplaatsen we ons duurzaam? Hoe isoleren we onze woningen? Hoe schakelen we over op CO2-neutrale energie? Hoe betalen we de transitie? Hoe starten we de transitie?

Vismarkt en omgeving

De intrinsieke relatie tussen het landschap van de Dijlevallei en de compacte historische binnenstad van Leuven vormen de inspiratie voor…

lees meer…

De intrinsieke relatie tussen het landschap van de Dijlevallei en de compacte historische binnenstad van Leuven vormen de inspiratie voor het inrichtingsplan. Met een eenvoudige snede in de topografie krijgt het plein een derde dimensie. De oorspronkelijke ligging van de Dijle, aan de minerale zijde recht en hoekig, aan de kant van de vallei golvend en glooiend, wordt blootgelegd. Hierdoor ontstaat een centrale bestemming en een bijzondere plek om rond te wandelen, te verkennen en te ontspannen. De ongedwongen sfeer uit zich in de ontwerpvormen die de kracht van de historische gevels versterken. Aan de noordzijde zorgt een groen bomendak voor een verzachting van de rechtgetrokken ‘nieuwe’ gevels en bieden deze bomen schaduw op warme zomerdagen.

Een centraal groen ‘graskussen’ start ter hoogte van het plein en daalt tot net boven het niveau van de Dijle. Zo ontstaat een bijzondere conditie in de beleving van het plein: verschillende niveaus brengen verschillende dimensies, waardoor het plein aan schaal lijkt te winnen. De randen van de Dijle en de steilere hellingen zijn voorzien van een specifieke flora en fauna die een uniek stukje valleilandschap middenin de stad vormen.

De kracht van het ontwerp is dat de Vismarkt tegelijkertijd als park en plein fungeert. Niets moet, alles mag.

OMGEVING